WARTO ZAINWESTOWAĆ W GMINIE WĄGROWIEC

Celem działań naszego samorządu jest  kształtowanie korzystnych warunków życia mieszkańców, co stanowi zachętę dla osiedlania się napływającej ludności i w konsekwencji wpływa na wielkość, a także jakość zasobów pracy. W szczególności dbamy o rozwój kultury, rekreacji, sportu i oświaty, czego wyrazem są liczne inwestycje z zakresu budowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Dzięki temu możemy się szczycić, że mieszkańcy naszej Gminy to ludzie otwarci, kreatywni i gotowi do działania.

Równie  ważne  dla  nas  jest podejmowanie wszelkich inicjatyw, które z założenia mają zwiększać atrakcyjność gospodarczą Gminy.  Permanentnie realizuje się  inwestycje zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej. Ponadto,  by stworzyć dogodne warunki dla  rozwijania biznesu  systematycznie ulepszamy oraz przygotowujemy nowe oferty terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców w zależności od  ich oczekiwań. 

O ciągłym rozwoju Gminy Wągrowiec świadczy m.in. ranking samorządów organizowany przez  gazetę „Rzeczpospolita”. W rankingu na najlepsze gminy wiejskie w 2015r. Gmina Wągrowiec zajęła bardzo wysokie 46. miejsce. Natomiast w kategorii innowacyjnych gmin wiejskich nasza gmina uplasowała się na 12. miejscu w Polsce. Ponadto Gmina Wągrowiec znalazła się wśród 18 laureatów nagrody Euro-Gmina/Euro Miasto III Ogólnopolskiej Gali Gospodarczej organizowanej przez Fundację Gospodarczą Euro-Partner.