POZIOM LOKALNY

Gmina Wągrowiec gwarantuje:

  • pomoc w znalezieniu  odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora,
  • pomoc w niezbędnych procedurach administracyjnych występujących w trakcie realizacji projektu,
  • opiekę poinwestycyjną dla firm i wsparcie dla firma działających już na terenie Gminy Wągrowiec
  • informację o zachętach inwestycyjnych


POZIOM REGIONALNY

Wsparciem dla inwestorów i przedsiębiorców na poziomie regionalnym zajmują się m.in.

Ponadto, w regionie znajduje się wiele instytucji około biznesowych, które również oferują wsparcie dla przedsiębiorców są to np:

  • Poznański Park Naukowo–Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (www.ppnt.poznan.pl)
  • Poznański Park Technologiczno – Przemysłowy (www.pptp.pl)
  • Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu (http://www.warp.org.pl)
  • Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (http://kssse.pl/)


POZIOM KRAJOWY

 W latach 2014 – 2020 jednymi z największych beneficjentów funduszy unijnych będą przedsiębiorcy. Żeby zapoznać się z możliwością uzyskania pomocy funduszy unijnych zapraszamy na stronę internetową: www.funduszeeuropoejskie.gov.pl

Jednocześnie wszelkiej pomocy w zakresie inwestycji na poziomie krajowym udziela Polska Agencja Inwestycji i Handlu (http://www.paiz.gov.pl/)