Naszym priorytetem  jest podejmowanie wszelkich inicjatyw, które z założenia mają zwiększać atrakcyjność gospodarczą Gminy.  Permanentnie realizuje się  inwestycje zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej oraz  wodno-kanalizacyjnej. Ponadto,  by stworzyć dogodne warunki dla  rozwijania biznesu  systematycznie ulepszamy oraz przygotowujemy nowe oferty terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców w zależności od  ich oczekiwań. Podejmujemy również działania wspierające przedsiebiorczość w naszym regionie. Przykładem takiej działalności jest współzałożenie i aktywne uczestnictwo w stowarzyszeniach, które m.in. przyznają dotacje na prowadzenie własnych działaności gospodarczych. Są to Stowarzyszenie "Dolina Wełny" oraz Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb". Jesteśmy otwarci na potrzeby przedsiebiorców i prowadzimy z nimi dialog m.in. na organizowanym przez gmine Forum gospodarczym.

 O ciągłym rozwoju Gminy Wągrowiec świadczy m.in. ranking  samorządów   organizowany   przez   gazetę   „Rzeczpospolita”.   W   rankingu    na najlepsze gminy wiejskie w 2015r. Gmina Wągrowiec zajęła bardzo wysokie 46.   miejsce ( w  roku 2014 było to 61. miejsce). Natomiast w kategorii innowacyjnych gmin wiejskich, nasza gmina uplasowała się na 12. miejscu w Polsce ( w roku 2014 była 40-ta). Ponadto, Gmina Wągrowiec znalazła się wśród 18 laureatów nagrody Euro-Gmina/Euro Miasto III Ogólnopolskiej Gali Gospodarczej organizowanej przez Fundację Gospodarczą Euro-Partner.

Wszystko to wpływa  na rozwój sektora usług  na terenie Gminy Wągrowiec oraz zwiększającą się liczbę przedsiębiorców lokalizujących tu swoje zakłady. Największymi zakładami zlokalizowanymi na terenie Gminy Wągrowiec są: BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. Z o.o. Zakład Produkcji Etanolu  i Pasz w Rąbczynie, firma D.O.K.T.O.R. w Łęgowie , Nelba Sp. j. w Werkowie, LUQA a Nowym oraz  „Grupa Silikaty” Sp. z o.o. Zakład w Przysieczynie. W 2015 roku,  na terenie miasta Wągrowiec,  w bezpośrednim sąsiedztwie gminy powstał zakład firmy Polinova Polska Sp. z o.o. zajmującą się produkcja mebli tapicerowanych.  Na terenie tym została utworzona Specjalna Strefa Ekonomiczna.