Najważniejszym celem działań naszego samorządu jest  kształtowanie korzystnych warunków życia mieszkańców, co stanowi zachętę do osiedlania się ludności i  w konsekwencji wpływa na wielkość, a także jakość zasobów pracy. Efektem tych starań jest m.in. dodatni przyrost naturalny w naszej Gminie.

Zgodnie z danymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu stopa bezrobocia  w Powiecie Wągrowieckim w czerwcu 2016 r. wynosiła 8,8 %, a w województwie wielkopolskim 5,4%. Na tym tle bardzo dobrze wypada gmina Wągrowiec, gdyż udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 3,9 %.

Struktura bezrobocia  na terenie gminy ze względu  wiek i wykształcenie może stanowić szczególną zachętę dla inwestorów, którzy prowadzą działalność przemysłową , bowiem wśród całej grupy zarejestrowanych osób bezrobotnych z terenu Gminy Wągrowiec, dużą część stanowią ludzie w przedziale wiekowym od 18 do 44 roku życia. Jest to tak zwany wiek mobilny, czyli  przedział wiekowy osób zawierających się w wieku produkcyjnym oraz obejmujący osoby, które łatwo mogą znaleźć nowe miejsce pracy, wciąż się dokształcają oraz są otwarte na nowe możliwości, podróże służbowe czy mobilne miejsca pracy lub ewentualnego całkowitego przekwalifikowania się. Ponadto, stosunkowo duży  odsetek  bezrobotnych stanowią osoby  z wykształceniem zawodowym, średnim ogólnokształcącym i średnim zawodowym. Daje to duże możliwości doboru profesjonalnej kadry pracowniczej. Wzorowa współpraca Gminy z Powiatowym Urzędem Pracy   jest gwarantem pozyskania dobrego pracownika.

Gmina Wągrowiec działa również na rzecz aktywizacji zawodowej społeczności lokalnej, w tym osób niepełnosprawnych. Jednym z przykładów naszej działalności jest utworzenie, wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu, Spółdzielni Socjalnej "Wspólny Sukces", której główna ideą jast zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz narażonych na wykluczenie społeczne.

Atutem naszego regionu jest  lokalizacja w mieście Wągrowiec Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Placówka ta stale dostosowuje  profile kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy i wymogów oraz oczekiwań pracodawców regionu wągrowieckiego. W Wągrowcu swój Wydział Zamiejscowy posiada również Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium. Nie bez znaczenia jest również fakt, bliskości miasta Poznania, w którym istnieje możliwość kształcenia kadry praktycznie w każdym kierunku.