Karta Seniora Gminy Wągrowiec

Karta Seniora (link otworzy duże zdjęcie)

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA SENIORA GMINY WĄGROWIEC

Karta przysługuje osobie, która ukończyła 60. rok życia i jest mieszkańcem gminy.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ SENIORA GMINY WĄGROWIEC

Należy złożyć wniosek w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wągrowiec. Wnioski przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest także w Biurze Podawczym  Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, parter, pokój nr 100

KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ KARTĘ SENIORA

Wydanie Karty Seniora nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

O dacie odbioru karty wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

Kartę można odebrać osobiście lub przez osobę wskazaną we wniosku.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY

Posiadacz karty niezwłocznie informuje Urząd Gminy o utracie Karty oraz potwierdza ten fakt pisemnie, wypełniając druk oświadczenia o utracie Karty Seniora Gminy Wągrowiec. Posiadacz karty wypełnia wniosek o wydanie duplikatu karty, na podstawie którego wydawana jest nowa karta.

Karta Seniora, której zniszczenie lub utrata została zgłoszona do Urzędu Gminy Wągrowiec, podlega anulowaniu.

NA JAKI OKRES JEST WYDAWANA KARTA

Karta Seniora wydawana jest bezterminowo.

WAŻNOŚĆ KARTY

Karta Seniora Gminy Wągrowiec jest ważna z dowodem tożsamości.

WYGAŚNIĘCIE UPRAWNIEŃ

Osoby uprawnione do korzystania z Karty Seniora nie mogą jej użyczać osobom trzecim. Uprawnienia wygasają z chwilą śmierci posiadacza karty lub wymeldowania z pobytu stałego na terenie gminy.

Listę partnerów Karty Seniora Gminy Wągrowiec można zobaczyć TUTAJ

 

Opublikowano: 01 lipca 2020 08:02

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1064

Załączniki:

Wniosek [18.84 KB]

Wniosek [117.05 KB]

Deklaracja [1.88 MB]

Deklaracja [140.48 KB]

Partnerzy Programu [363.74 KB]