Trwają prace związane z przebudową dróg w Siedleczku i Rudniczynie

logotypy (link otworzy duże zdjęcie)

W miejscowości Siedleczko i Rudniczyn trwają prace polegające na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Wągrowiec na ten cel otrzymała z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 150 000,00 zł.

W ramach inwestycji w Siedleczku przebudowana zostanie droga na odcinku o długości 0,542 km i szerokości 4,50 m wraz z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m i montażem barier sprężystych na przepustach. W Rudniczynie przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 0,367 km o zmiennej szerokości jezdni od 3,5 m do 4,5 m.  Nawierzchnie dróg zostaną wykonane z betonu asfaltowego o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego.

siedleczko.jpg

 rudniczyn.jpg

Wykonawcą zadania zarówno w Siedleczku jak i w Rudniczynie jest firma GABRODROG ze Żnina, wybrana w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania w Siedleczku za kwotę 360 605,43 zł a w Rudniczynie za 221 886,97 zł.

Zakończenie robót przewidywane jest do końca listopada br.

Opublikowano: 16 listopada 2020 15:50

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 66

Zdjęcia: