Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy ul. Klonowej w Kobylcu

tablica (link otworzy duże zdjęcie)

flaga_i_godlo_na_www.png

16 kwietnia 2020 r. kwietnia premier zatwierdził listę zadań, objętych dofinansowaniem w ramach tegorocznego Funduszu Dróg Samorządowych. Z samorządów powiatu wągrowieckiego na liście podstawowej znalazła się także inwestycja gminy Wągrowiec.

W poniedziałek 29 czerwca br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisał i przekazał wójtowi gminy Wągrowiec, Przemysławowi Majchrzakowi, umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

12_84.jpg

Gmina Wągrowiec ze środków Funduszu otrzymała dofinansowanie w kwocie 883 318,67 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobylcu, Gmina Wągrowiec”. Całkowity planowany koszt inwestycji wyniesie 1 472 197,78 zł z czego 60% stanowi uzyskane dofinansowanie.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 594 m. Prace związane z przebudową obejmują wykonanie nowych warstw bitumicznych na istniejącej nawierzchni asfaltowej w granicach pasa drogowego, budowę chodników, przebudowę zjazdów, budowę zatoki z przystankiem autobusowym oraz budowę kanalizacji deszczowej. Wykonane zostaną również elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące oznakowanie pionowe i poziome.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania - październik 2021 r.

Opublikowano: 30 czerwca 2020 10:40

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 55

Zdjęcia: