INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Urząd Gminy Wągrowiec informuje, iż w sprawie zawarcia stosownej umowy wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Wągrowiec można kontaktować się z przedstawicielami Firmy LS PLUS:

- Sebastian Miedziak – tel. 517 243 210, e-mail: miedziak@lsplus.pl

- Monika Świderska – tel. 507 279 497, e-mail: swiderska@lsplus.pl

Odpady komunalne powstające w nieruchomości niezamieszkałej w wyniku działalności przemysłowej, handlowo-usługowej, oświatowej czy kulturalnej, to odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpadami komunalnymi nie są w szczególności odpady poprodukcyjne, opakowaniowe oraz wszystkie odpady niebezpieczne.

Opublikowano: 30 września 2020 14:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2669