Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Wągrowiec

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Wągrowiec”

Zamawiający informuje, iż zaoferowane zarówno materiały jak i urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, polskie aprobaty techniczne, polskie specyfikacje techniczne, świadectwa jakości.

Opublikowano: 04 listopada 2019 15:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 223

Załączniki:

zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf [152.34 KB]