Biała lista podatników VAT

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowny Przedsiębiorco!

Wójt Gminy Wągrowiec informuje, że na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) od 1 września 2019 r. zaczął działać wykaz podatków VAT (tzw. biała lista), który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów.

Biała lista umożliwia

  • sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
  • jeśli kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji,
  • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinno się zapłacić swojemu kontrahentowi.

Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „szef KAS”) Znajdziecie ją Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Informacje zamieszczone w wykazie można wyszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy.

W wykazie nie znajdą Państwo danych firm (w tym ich numerów rachunków), które nie są podatnikami VAT, nawet jeżeli korzystają z konta firmowego – tych podmiotów tzw. biała lista nie obejmuje.

W wykazie nie są publikowane prywatne rachunki bankowe - tzw. ROR, które przedsiębiorcy czasami wykorzystują w swoich firmach. Obecnie nie będzie takiej możliwości.

Jeśli nie zgłosili Państwo swojego rachunku firmowego do urzędu skarbowego, należy zrobić to w następujący sposób:

Firmy zarejestrowane w CEIDG: Zmień dane firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (szczegółowe informacje uzyskają Państwo w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec pokój 101, nr tel. 67 26-80-828)

Firmy zarejestrowane w KRS: Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających Krajowego Rejestru Sądowego (NIP-8)

Spółki cywilne: Aktualizacja danych spółki cywilnej na NIP-2

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która nie podlega rejestracji w CEIDG: Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli przelew na kwotę powyżej 15 tys. zł, zostanie wykonany na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie podatków VAT to:

  • nie zaliczysz tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów lub będziesz zobowiązany do zmniejszenia kosztów. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,
  • będziesz solidarnie odpowiadać ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji. 

Sankcji będzie można uniknąć, jeśli w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu, poinformujesz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o numerze rachunku, na który zleciłeś przelew.

Mając powyższe na uwadze, bardzo proszę o szczegółowe przeanalizowanie przepisów w wyżej opisanym zakresie.

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

https://www.gov.pl/web/kas/informacje-o-wykazie

https://www.gov.pl/web/kas/pytania-i-odpowiedzi

 Jednocześnie informuję, że Gmina Wągrowiec z dniem 4 listopada 2019 r., realizować będzie przelewy zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami oraz przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności split payment.

 

 Wójt Gminy Wągrowiec

 /-/ Przemysław Majchrzak

Opublikowano: 31 października 2019 11:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 894