Strategia Rozwoju Gminy Wągrowiec na lata 2019-2030

Szanowni Państwo,

Gmina Wągrowiec przystąpiła do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego - Strategii Rozwoju Gminy na lata 2019-2030. Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu w/w opracowania jest niniejsze badanie ankietowe. Dzięki niemu pragniemy poznać Państwa opinie na temat warunków życia na terenie Gminy oraz proponowanych kierunków dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny. Z tego powodu prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie niniejszego formularza. Ankieta jest anonimowa!

Dziękujemy bardzo za udzielone odpowiedzi.

Ankieta jest dostępna w wersji on-line na stronie: http://strategia-wagrowiec.badanie.net/

Opublikowano: 15 maja 2019 08:14

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 635