Informacja o egzaminach

SZANOWNI PAŃSTWO

Dziś drugi dzień strajku nauczycieli.

Uprzejmie informuję, iż dzięki wspólnie podjętym działaniom Gminy oraz Dyrektorów gminnych szkół, możliwe będzie przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych zgodnie z harmonogramem.

W dniu 10 kwietnia br. uczniowie klas III gimnazjum przystąpią do egzaminu z części humanistycznej w następujących szkołach:

- Gimnazjum nr 3 Gminy Wągrowiec im. H. Sienkiewicza w Rąbczynie,

- Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu,

- Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Żelicach.

W tych dniach dla uczniów klas niższych Dyrektorzy, już na początku roku szkolnego, zaplanowali dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na przeprowadzane egzaminy.

W tym miejscu, bardzo dziękuję Dyrektorom, nauczycielom, emerytom oraz innym pracownikom oświatowym i samorządowym placówek gminnych oraz powiatowych za wsparcie, pomoc i wolę podjęcia pracy podczas przeprowadzania egzaminów.

W związku z trwającą akcją protestacyjną proszę, o bieżące monitorowanie sytuacji w szkołach poprzez śledzenie informacji pojawiających się na stronach internetowych i portalach społecznościowych Gminy Wągrowiec oraz szkół obwodowych, a także bezpośredni kontakt z Dyrektorami tych szkół. Uprzejmie informuję, iż o wszelkich zmianach będziemy starali się docierać do Państwa publikując kolejne komunikaty oraz w każdy inny możliwy sposób.

 

Z wyrazami szacunku

Przemysław Majchrzak

Wójt Gminy Wągrowiec

Opublikowano: 09 kwietnia 2019 17:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 272