Informacja dla rodziców, uczniów i wychowanków

SZANOWNI PAŃSTWO,
RODZICE, OPIEKUNOWIE, UCZNIOWIE

Uprzejmie informuję, iż zostałem zawiadomiony przez Dyrektorów, jako organ prowadzący, że od 8 kwietnia 2019 r. we wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wągrowiec rozpoczął się strajk nauczycieli, który będzie trwał do odwołania.

Zgodnie z ww. informacjami otrzymanymi od Dyrektorów, w szkołach i przedszkolach Gminy Wągrowiec za strajkiem w referendum opowiedziało się od 80 do 95%  nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Patrząc, z wielką troską i obawą, na obecną sytuację w oświacie, podjąłem wszelkie możliwe działania, które pozwolą chociaż w części złagodzić problemy organizacyjne w okresie strajku.

Zważając na ten niełatwy okres, proszę wszystkich Państwa o wyrozumiałość dla trudności w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikających z powstrzymania się od wykonywania pracy przez nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach. Dyrektorzy poinformowali mnie, że już wcześniej wystosowali prośbę do rodziców i prawnych opiekunów uczniów, o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie. Jednak zobowiązałem Dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wągrowiec, do dołożenia wszelkich starań, aby w miarę możliwości zapewnili pieczę nad dziećmi, które znajdą się pod opieką szkoły / przedszkola w dniach strajku.

Poprosiłem również Dyrektorów o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu przeprowadzenia egzaminów: gimnazjalnego i ósmoklasisty w terminie zgodnym z krajowym harmonogramem.  

Nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku będą wspierać osobowo zespoły nadzorujące egzaminy w szkołach, w których kształcą się uczniowie w klasach programowo najwyższych.

Do egzaminu gimnazjalnego w dniach od 10 do 12 kwietnia przygotowują się szkoły:

- Gimnazjum nr 3 Gminy Wągrowiec im. H. Sienkiewicza w Rąbczynie,

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu,

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Żelicach.

Następnie od dnia 15 kwietnia do 17 kwietnia zaplanowano przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w:

- Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu,

- Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Żelicach,

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie Żońskim,

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łeknie.

W tych dniach dla uczniów klas niższych Dyrektorzy, już na początku roku szkolnego, zaplanowali dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na przeprowadzane egzaminy.

Pragnę zapewnić, iż na bieżąco monitorujemy sytuację w naszych szkołach i o wszelkich zmianach będziemy informować.

W sprawach funkcjonowania placówki w Państwa obwodzie szkolnym proszę o bezpośredni kontakt z Dyrekcją szkoły / przedszkola.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Majchrzak
Wójt Gminy Wągrowiec

Opublikowano: 08 kwietnia 2019 16:17

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 325