kropelkajpg [605x405]

Ścieżka została wybudowana na terenie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grylewo, która powstała w 2008 r. Właścicielem obiektu jest Gmina Wągrowiec.

Na terenie ścieżki posadowiono dwie duże tablice edukacyjne, na których przedstawiono informacje o roli wody w środowisku i życiu człowieka, konieczności oszczędzania wody, konieczności oczyszczania ścieków, historię powstania oczyszczalni w Grylewie. Poza tym na terenie ścieżki posadowiono 9 małych tabliczek, które zostały umieszczone bezpośrednio przy poszczególnych elementach oczyszczalni. Na tabliczkach umieszczono informacje o roli i zasadzie działania każdego z elementów oczyszczalni.