bracholinmjpg [800x534]

Malowniczo położona nad Jeziorem Bracholińskim ścieżka zlokalizowana jest we wsi Bracholin, bezpośrednio przy trasie Cysterskiego Szlaku Rowerowego.

Ścieżka wyposażona jest w 23 tablice edukacyjne, na których znajdziemy informacje o miejscu w jakim  się znajdujemy oraz o bogatej florze i faunie tego obszaru. Kilka tablic poświęconych jest rozpoznawaniu tropów ptaków, ssaków i sylwetek ptaków w locie. Niewątpliwą atrakcją jest znajdująca się na ścieżce luneta obserwacyjna, która umożliwia obserwację bardzo licznie tu występujących ptaków, co jest szczególnie ważne dla zwiedzających, nie posiadających własnego sprzętu obserwacyjnego. Poza ciekawostkami ze świata przyrody na ścieżce można dowiedzieć się jak wygląda i na jakiej zasadzie działa latarnia hybrydowa, która oświetla parking i początek ścieżki. Dla komfortu zwiedzających na terenie ścieżki posadowiono kilka ławek, na których można odpocząć, wsłuchać się w śpiew ptaków i w spokoju kontemplować przyrodę. Doposażenie ścieżki w lampę hybrydową i tablicę informującą o niej zostało zrealizowane przy udziale środków z WFOŚiGW.

bracholin1mjpg [800x534]