10_remiza_werkowojpg [300x225]  9_remiza_werkowojpg [300x225]

Remiza dla zwierząt w Werkowie powstała w miejscu zlikwidowanego nielegalnego wysypiska odpadów.

Wiedząc jak wielką rolę w środowisku przyrodniczym, zwłaszcza w krajobrazie rolniczym,  pełnią zadrzewienia śródpolne i remizy dla zwierząt, zdecydowano aby w tym  miejscu stworzyć cenną ostoję, stanowiącą nie tylko bazę żerową  i schronienie dla zwierząt ale i piękny element krajobrazu. Dodatkowym atutem tego miejsca jest występowanie na tym terenie oczka wodnego stanowiącego naturalny wodopój. Na powierzchni 1 hektara posadzono 5120 sztuk drzew i krzewów różnych gatunków, tworzących swoiste  cztery strefy, które gdy osiągną już pożądany wiek stworzą atrakcyjne dla wielu zwierząt schronienie i bazę żerową. Przy remizie ustawiono dwie tablice edukacyjne, z których można dowiedzieć się więcej o remizie oraz o roli jaką spełniają remizy śródpolne w krajobrazie rolniczym.