Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Gminy Wągrowiec”

Opublikowano: 02 października 2020 10:49

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Ogłoszone

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 65

Załączniki:

01_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf [145.92 KB]

02_siwz.pdf [973.87 KB]

03_zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty.doc [66.5 KB]

04_zalacznik_nr_2_do_siwz_formularz_jedz.docx [59.45 KB]

05_zalacznik_nr_3_do_siwz_wykaz_instalacji.docx [18.38 KB]

06_zalacznik_nr_4_do_siwz_uprawnienia.doc [34 KB]

07_zalacznik_nr_5_do_siwz_doswiadczenie.doc [34.5 KB]

08_zalacznik_nr_6_do_siwz_sprzet.doc [38.5 KB]

09_zalacznik_nr_7_do_siwz_podwykonawcy.doc [32.5 KB]

10_zalacznik_nr_8_do_siwz_zobowiazania_innego_podmiotu.doc [31.5 KB]

11_zalacznik_nr_9_do_siwz_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.doc [29 KB]

12_zalacznik_nr_10_do_siwz_projekt_umowy_zawierajacy_ogolne_warunki_umowy.doc [105 KB]

13_zalacznik_nr_11_do_siwz__szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.doc [168.5 KB]

14_zalacznik_nr_12_do_siwz_wykaz_nieruchomosci_objetych_przedmiotem_zamowienia.xlsx [50.56 KB]

15_zalacznik_nr_13_do_siwz__wykaz__zabudowy_wielolokalowej.doc [42.5 KB]

16_zalacznik_nr_14_do_siwz_wykaz_innych_miejsc_zbiorki_selektywnej.doc [65.5 KB]

17_zalacznik_nr_15_do_siwz_wykaz_zbiorki_lekow_baterii_i_akumulatorow.doc [35 KB]

18_mapka_do_zalacznika_nr_16.doc [2.09 MB]

19_mapka_do_zalacznika_nr_16.jpg [473.98 KB]

20_zalacznik_nr_16_od_siwz_wykaz_nieruchomosci_o_utrudionym_dojezdzie.docx [19.83 KB]

21_zalacznik_nr_17_do_siwz_protokol.doc [47.5 KB]

22_zalacznik_nr_18_do_siwz_formularz_ewidencji_odpadow_w_pszok.docx [23.21 KB]

23__zalacznik_nr_19_do_siwz_projekt_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.docx [34.27 KB]

24_zalacznik_nr_20_do_siwz__oswiadczenie_o_braku_wydania_prawomocnego_wyroku_lub_ostatecznej_decyzji_administracyjnej.docx [28.27 KB]

25__zalacznik_nr_21_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_orzeczenia_tytulem_srodka_zapobiegawczego_zakazu_ubiegania_sie_o_zamowienia_publiczne.docx [24.72 KB]