Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wągrowiec” w tym Część I „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedleczku”, Część II „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudniczynie”, Część III „Przebudowa dróg w Łukowie”, Część IV „Przebudowa drogi w Rudniczynie”

Opublikowano: 01 października 2020 16:39

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Ogłoszone

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 84

Załączniki:

01_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf [482.38 KB]

02_siwz.pdf [486.23 KB]

03_zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty.docx [36.04 KB]

04_zalacznik_nr_2a_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy1.docx [34.98 KB]

05_zalacznik_nr_2b_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [22.09 KB]

06_zalacznik_nr_3_do_siwz__doswiadczenie.docx [18.95 KB]

07_zalacznik_nr_4_do_siwz_kadra.docx [18.54 KB]

08_zalacznik_nr_5_do_siwz_podwykonawcy.docx [18.1 KB]

09_zalacznik_nr_6_do_siwz_zobowiazania_innego_podmiotu.doc [30.5 KB]

10_zalacznik_nr_7_do_siwz_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.doc [28 KB]

11_zalacznik_nr_8_do_siwz_projekt_umowy.pdf [245.82 KB]

121_zalacznik_nr_9_do_siwz_czesc_1_projekt_budowlany.7z [3.01 MB]

122_zalacznik_nr_9_do_siwz_czesc_2_projekt_budowlany.7z [3.03 MB]

123_zalacznik_nr_9_do_siwz_czesc_3_projekt_budowlany.7z [2.87 MB]

124_zalacznik_nr_9_do_siwz_czesc_4_projekt_budowlany.7z [3.54 MB]

131_zalacznik_nr_10_do_siwz_czesc_1_sst.pdf [3.75 MB]

132_zalacznik_nr_10_do_siwz_czesc_2_sst.pdf [3.46 MB]

133_zalacznik_nr_10_do_siwz_czesc_3_sst.pdf [2.92 MB]

134_zalacznik_nr_10_do_siwz_czesc_4_sst.pdf [695.74 KB]

141_zalacznik_nr_11_do_siwz_czesc_1_przedmiar_robot.pdf [73.83 KB]

142_zalacznik_nr_11_do_siwz_czesc_2_przedmiar_robot.pdf [72.77 KB]

143_zalacznik_nr_11_do_siwz_czesc_3_przedmiar_robot.7z [102.85 KB]

144_zalacznik_nr_11_do_siwz_czesc_4_przedmiar_robot.pdf [460.4 KB]

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf [160.05 KB]