KOMUNIKAT w sprawie płatności za odpady komunalne od miesiąca kwietnia 2020 roku

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XX/185/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 lutego 2020 r. została ustalona stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obliczana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w kwocie:

1) 24 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

2) 48 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,  jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Powyższa stawka obowiązuje od miesiąca kwietnia br.

Jeżeli opłata została dokonana za rok z góry, należy dopłacić odpowiednią różnicę wynikającą ze zmiany stawki.

Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w Polsce, w trosce o zapewnienie  bezpieczeństwa wszystkim osobom doręczającym listy oraz osobom, którym listy są doręczane, informuję, że z dniem 9 kwietnia br. wstrzymuję do odwołania wysyłki zawiadomień o zmianie wysokości stawki oraz upomnień listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tym nie mniej uchwała w zakresie stawki jest uchwałą obowiązującą. Zatem proszę wszystkich mieszkańców o zastosowanie stawki za odpady komunalne w wysokości obowiązującej i dokonanie terminowych płatności za miesiąc kwiecień (tj. do dnia 10 maja) i dalsze miesiące na podstawie niniejszego komunikatu oraz ww. uchwały.

Informuję, że opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku należy dokonywać na nowy rachunek bankowy wskazany w indywidualnej książeczce opłat przekazanej Państwu na początku tego roku.

Decyzja o czasowym zawieszeniu wysyłki jest w szczególności wynikiem:

1. zaleceń Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, które mają na celu obniżyć ryzyko zarażenia się wirusem COVID-19,

2. obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( z późn. zm.),

3. obowiązujących przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

4. sygnałów od pracowników Poczty Polskiej roznoszących pocztę na teren gminy.

 

Wszystkim Państwu dziękuję serdecznie za wyrozumiałość.

           

                                                                                   Z poważaniem

                                                                           /Przemysław Majchrzak/

Opublikowano: 25 marca 2020 17:21

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1608

Załączniki:

Uchwała [208.87 KB]