Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi w Rudniczu

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 8 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy, Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak podpisał z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim reprezentującym Samorząd Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie operacji „Przebudowa drogi w Rudniczu”.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łącznie w ramach zawartej umowy przebudowana zostanie droga gminna na odcinku ok.1 km.

W ramach zadania wykonane zostaną roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, nawierzchnia drogi, zjazdy i skrzyżowania oraz prace uzupełniające i wykończeniowe.

Koszty całkowite projektu: 808 134,78 zł, w tym dofinansowanie w wysokości: 404 069,00 zł.

W celu dokonania wyboru Wykonawcy, Gmina Wągrowiec ogłosi przetarg nieograniczony.

Opublikowano: 09 października 2019 08:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 198

Zdjęcia: