Akcja obrączkowania bociana białego

Wzorem lat ubiegłych, na terenie powiatu wągrowieckiego w obrębie gmin: Wągrowiec, Mieścisko i Skoki, Zespół Obrączkarski Rościnno w składzie Hubert Czarnecki – kierownik oraz Adam Loręcki przeprowadził współfinansowaną między innymi przez  Gminę Wągrowiec, akcję znakowania młodych bocianów białych - symbolu wiejskiego krajobrazu rolniczego. W ramach przeprowadzonej akcji  łącznie zaobrączkowane zostały 134 młode bociany w 45 gniazdach co dało średnią 2,98 młodego/gniazdo.

Na terenie gminy Wągrowiec oznakowano 47 ptaki w 19 gniazdach, średnio na gniazdo  przypadło 2,47 młodego. W dwóch gniazdach były 4 młode, w siedmiu gniazdach były 3 młode, w ośmiu gniazdach były 2 młode a w dwóch gniazdach było tylko 1 młode. Dwanaście spośród istniejących gniazd na terenie Gminy Wągrowiec, objętych terytorialnie akcją obrączkowania, nie zostało zajętych w roku bieżącym.

Co zagraża bocianom i jak każdy z nas może im pomóc?

Jednym z zagrożeń bocianiego życia są sznurki i siatki używane w prasach i belownicach do wiązania siana i słomy, a także inne niebezpieczne śmieci, które ptaki wykorzystują jako materiał do budowy gniazd. Stanowią one śmiertelne zagrożenie dla piskląt. Statystyki z Wielkopolski wskazują sznurki, jako powód zgonu aż 10 proc. młodych bocianów. Materiały te stanowią śmiertelne zagrożenia dla młodych, które przez pierwsze tygodnie życia nieporadnie przesuwają się po gnieździe na zgiętych skokach. Pisklę, które zaczepi się o sznurek, nie jest w stanie stanąć na nogi i rzadko kiedy udaje mu się samodzielnie wyplątać. Sznurek taki będzie się zaciskał powodując coraz poważniejsze dolegliwości, prowadzące do martwicy kończyny, rzadziej do złamań (które gojąc się dają w efekcie zdeformowaną kończynę).

Apelujemy do rolników aby w trakcie wykonywania prac polowych i gospodarskich dokładnie zbierali wytworzone odpady- fragmenty sznurków i siatki.

Prosimy również wszystkich, którzy w trakcie spaceru napotkają w terenie nylonowe sznurki, czy elementy siatki do wiązania beli siana czy słomy, aby nie omijali ich obojętnie ale zebrali i wyrzucili do pojemnika na odpady. W ten prosty sposób, każdy z nas może się włączyć w ochronę bocianów.

Opublikowano: 01 sierpnia 2019 09:38

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 109

Załączniki:

kolybiec_01.jpg [1.24 MB]

laziska_02.jpg [1.16 MB]

lekno_02.jpg [1.05 MB]

sienno_01.jpg [2.26 MB]

werkowo_01.jpg [3.01 MB]