Informacje o zakończeniu egzaminu gimnazjalnego i egzaminie ósmoklasisty

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie informuję, iż w szkołach prowadzonych przez Gminę Wągrowiec, zakończyły się egzaminy gimnazjalne zgodnie z harmonogramem. Uczniowie przystąpili do egzaminu w szkołach obwodowych zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. Dyrektorzy nie zgłosili żadnych zakłóceń podczas przeprowadzania wszystkich trzech części egzaminów.

Ponownie pragnę złożyć serdeczne podziękowania Dyrektorom, nauczycielom, emerytom oraz innym pracownikom oświatowym i samorządowym placówek gminnych oraz powiatowych za wsparcie, pomoc i wolę podjęcia pracy podczas przeprowadzania egzaminów oraz za gotowość do dalszego działania i niesienia pomocy w realizacji zadań.

Jednocześnie informuję, że od 15 kwietnia br. uczniowie klas ósmych szkół podstawowych  przystąpią do egzaminu z języka polskiego, a w kolejnych dniach z matematyki i języka obcego nowożytnego, w następujących szkołach:

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łeknie,

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie Żońskim,

- Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu,

- Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Żelicach.

Chciałbym poinformować, że Dyrektorzy potwierdzili gotowość szkół do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Serdecznie dziękuję Dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom jednostek oświatowych za zaangażowanie w te przygotowania.

Drogiej młodzieży, tegorocznym ósmoklasistom, życzę powodzenia i satysfakcji z wyników egzaminu.

Ze względu na trwający do odwołania strajk nauczycieli, nadal proszę o bieżące informowanie się o sytuacji w danej jednostce oświatowej.  O wszelkich zmianach będziemy starali się Państwa informować publikując kolejne komunikaty oraz w każdy inny możliwy sposób. 

Z wyrazami szacunku
Przemysław Majchrzak
Wójt Gminy Wągrowiec

Opublikowano: 12 kwietnia 2019 15:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 251