Zapisy na kurs chemizacyjny

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wielkopolska Izba Rolnicza planuje w najbliższym czasie zorganizowanie kursu podstawowego dwudniowego na opryskiwacze, dla rolników odbywających szkolenie po raz pierwszy. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 31 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy Wągrowiec – tel. 67 26 80 800 lub
w Biurze WIR w Obornikach – tel. 694 426 291. O terminie i miejscu kursu zgłoszeni zostaną poinformowani telefonicznie. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty.

Kurs na opryskiwacze uprawnia osobę, która go odbyła do zakupu środków ochrony roślin i ich stosowania. Kurs trzeba powtarzać. Przebyty kurs jest ważny przez 5 lat. Po okresie ważności uprawnienia można odnowić na kursie przypominającym, trwającym 1 dzień. Rolnik podczas zajęć zapoznaje się z budową oraz konserwacją opryskiwaczy i wykonywaniem oprysków. Prowadzący kurs mają za zadanie wyjaśnić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczeń uczestnikom, które potwierdzają zapoznanie z zasadami stosowania środków ochrony roślin. Rolnik dostaje również książeczkę zabiegów agrotechnicznych, do której wypełniania jest zobowiązany.

Brak ważnych uprawnień skutkuje mandatem karnym, który nakłada Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a dodatkowo rolnik może mieć pomniejszone dopłaty bezpośrednie przez ARiMR z tytułu niespełnienia wymogów wzajemnej zgodności. Posiadacze opryskiwaczy mają ponadto obowiązek przeprowadzania okresowych badań technicznych. Badania sprzętu trzeba przeprowadzać nie rzadziej niż co 3 lata. Jeśli jest to nowy opryskiwacz - po 5 latach od zakupu.

 

 


 

Opublikowano: 17 stycznia 2019 10:16

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 763