Spotkanie Noworoczne OSP w Siennie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Podczas spotkania noworocznego zorganizowanego przez Zarząd Miejsko – Gminny Związku OSP RP w Wągrowcu we współpracy z OSP w Siennie, które odbyło się 5 stycznia w sali wiejskiej w Siennie, kpt. Michał Mulka, zastępca komendanta Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu poinformował, że w 2018 roku na terenie działania komendy odnotowano 1128 interwencji, w których udział wzięli funkcjonariusze i strażacy – ochotnicy. Jest to wzrost zdarzeń o 20% więcej niż 2017 roku. Komenda również w minionym roku przeszkoliła 38 strażaków – ochotników na kursie podstawowym i 48 ukończyło kurs dowódców. Złożył podziękowania za wspólnie odbyte ćwiczenia i organizację IV Wojewódzkich Zawodów Sportowo – Pożarniczych.

Wszystkich przybyłych na spotkanie noworoczne powitał Łukasz Wiatrowski, prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Wągrowcu, który podczas swojego wystąpienia odczytał sprawozdanie z działalności 442 strażaków – ochotników.  Jednostki OSP z terenu miasta i gminy w 2018 roku wyjeżdżali do pożarów i zdarzeń 133 raz, a także realizowały bogatą działalność: szkoleniową, kulturalną, sportową, religijną. Zorganizowano zawody miejsko – gminne, konkurs młodzież zapobiega pożarom, zabezpieczano: biegi, rajdy rowerowe, Jarmark Cysterski, Spotkanie Młodych na Polach Lednickich. Strażacy – ochotnicy czynnie uczestniczyli w uroczystościach religijnych, nadania sztandaru Kole Gminnemu Sołtysów, majówce, dożynkach gminnych, Dniu Dziecka, obchodach 100 – lecia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i Odzyskania Niepodległości, odsłonięcia pomnika w Potulicach. Ponadto strażacy z dużym zaangażowanie włączyli się w ideę honorowego dawstwa krwi, aby również w ten sposób nieść pomoc drugiemu człowiekowi, a także odnoszą sukcesy w Powiatowym Konkursie Krwiodawstwa PCK. Prezes Ł. Wiatrowski zakończył sprawozdanie słowami wiersza: „Niech w tym roku błyszczą jedynie medale na mundurach, a nie światła wozów strażackich. Niech niedawno narodzony Jezus dba o was od początku akcji, aż do jej końca”.

- „Samorządy przekazują środki na sprzęt, a my jesteśmy tylko jego użytkownikiem na rzecz społeczeństwa” – powiedział Andrzej Woźnicki, członek Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Wągrowcu zachęcając, aby szukać sposobów pozyskiwania do działalności strażackiej młodzież.

- „Państwo Polskie troszczy się o wspomaganie działalności strażackiej poprzez pozyskiwanie sprzętu. Dziękuję wam, że wykonujecie waszą działalność z najwyższym zaangażowaniem na rzecz społeczeństwa” – powiedział Michał Piechocki, wicestarosta wągrowiecki.

Miłym akcentem było wręczenie podziękowań podpisanych przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu za pomoc przy organizacji IV Wojewódzkich Zawodów Sportowo – Pożarniczych, które otrzymali: Anna Majer – prezes OSP w Siennie, Zbyszko Sygierycz – prezes OSP w Wągrowcu, Piotr Zielke – prezes OSP w Rąbczynie, Natalia Kulińska – dyrektor MDK w Wągrowcu, Zbigniew Cholewiński – kierownik w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, Piotr Łuszcz – dyrektor OSiR w Wągrowcu.

W uroczystości uczestniczyli m. in.: Anna Pałka – sekretarz Urzędu Gminy Wągrowiec, wiceprzewodniczący Rady Gminy: Janina Kolińska i Piotr Zawadzki, Anna Majer – przewodnicząca komisji rewizyjnej zarządu powiatowego związku, Zenon Urbański – honorowy prezes zarządu miejsko – gminnego związku, Iwona Radke – dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennie, Krzysztof Majer – sołtys wsi Sienno.

Uczestnicy spotkania noworocznego z radością dzielili się swoim doświadczeniem i wspomnieniami.

Jan Maćkowiak
wiceprzewodniczący
WKK OSP

Opublikowano: 07 stycznia 2019 13:50

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 274