Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2019 - INFORMACJE

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r. na terenie Powiatu Wągrowieckiego, lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu oraz informacje dotyczące rejestracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od 1 stycznia 2019r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (67) 26 80 558 czynnym w godzinach pracy Urzędu.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
  • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Opublikowano: 06 lutego 2019 12:14

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 550

Załączniki:

rejestracja_dot_udzielania_nieodplatnej_pomocy_prawnej.docx [12.13 KB]

kartainfopomocprawnagotowa.doc [94 KB]

lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa.doc [132.5 KB]

wykaz_nieodplatnej_pomocy_prawnej_na_rok_2019.docx [94.23 KB]