VI Spotkanie Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Potulicach

 (link otworzy duże zdjęcie)

5 lutego 2019 r. w zimowe popołudnie w Potulicach spotkali się przedstawiciele rodzin powstańców wielkopolskich, uczniowie z nauczycielami szkoły w Żelicach, mieszkańcy gminy oraz władze samorządowe Gminy Wągrowiec i Powiatu Wągrowieckiego. O oprawę uroczystości zadbali członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Rogatywka 1918-1939”. Zebrani przybyli, aby upamiętnić i oddać cześć bohaterom walk, którzy 100 lat temu spoczęli na nekropolii Potulickiej. Pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym wiązanki kwiatów w imieniu mieszkańców gminy złożyli Przemysław Majchrzak - Wójt Gminy Wągrowiec z Jerzym Łukaszczykiem – Przewodniczący Rady Gminy i Ryszardem Stępniakiem - radnym, delegacja Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Wawrzyńcem Wierzejewskim - prezesem Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz młodzież szkolna. Na mogiłach bohaterów poległych w bitwie pod Radwankami zapłonęły znicze pamięci.

W intencji poległych uczestników insurekcji, w asyście pocztów sztandarowych, mszę św. odprawił ksiądz proboszcz Szczepan Szymendera. Celebrans podkreślił znaczenie czynu zbrojnego zwycięskiego powstania wielkopolskiego dla kształtowania się odradzającego państwa polskiego. Zwrócił także uwagę wiernych na nieprzemijające wartości, którymi kierowali się powstańcy  zawierające się w słowach „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Po mszy świętej zebrani udali się pod pomnik upamiętniający Powstańców Wielkopolskich, gdzie władze samorządowe gminy i powiatu wągrowieckiego oraz delegacje Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, społeczności szkoły w Żelicach oraz mieszkańcy gminy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Centralna część uroczystości odbyła się w świetlicy w Potulicach. Na zaproszenie organizatorów przybyli: Michał Piechocki Wicestarosta Wągrowiecki, Przemysław Majchrzak Wójt Gminy Wągrowiec, Jerzy Łukaszczyk przewodniczący Rady Gminy, Irena Klawińska i Ryszard Stępniak radni Gminy Wągrowiec, Wawrzyniec Wierzejewski prezes Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Wielkopolskiego TPPW 1918/1919, Paweł Kierski prawnuk powstańca styczniowego Stefana Kierskiego spoczywającego na cmentarzu w Potulicach i Anna Dróbka - Rejmoniak wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Żelicach. Ze szczególną atencją Janusz Sieroń prezes Koła TPPW powitał dzieci powstańców wielkopolskich: Aleksandrę Kapałczyńską, Jerzego Knappa, Monikę Nawrocką, Mariannę Smogulecką, Kazimierza Szcześniaka, Mariana Tomczaka, Barbarę Tomczak i Józefę Włodarczyk.

Uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć powstańców wielkopolskich: Władysława Lorenca, Józefa Turtonia i Teodora Wasilewskiego, którzy polegli w bitwie pod Radwankami.

W swoim wystąpieniu Janusz Sieroń podziękował rodzinom powstańców i władzom gminy za wspieranie działań Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Poinformował, że młodzież 3 klasy gimnazjum zrealizowała wojewódzki projekt edukacyjny pod hasłem „Nie należy dłużej czekać…”, którego patronem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Chorągiew Wielkopolska Związku Harcerstwa Polskiego. Uczniowie razem ze swoją wychowawczynią Danutą Kitkowską-Sieroń, wykonując zadania projektu, spotykali się z dziećmi powstańców i ich rodzinami, wzięli udział w pracach porządkowych przy mogiłach powstańców, w wycieczkach historycznych szlakami miejsc pamięci powstania wielkopolskiego. Swoje wrażenia z realizacji projektu zapisali w gwarze poznańskiej.

Wawrzyniec Wierzejewski Prezes Zarządu Wojewódzkiego TPPW przypomniał o roli i znaczeniu walk oraz o kontynuowaniu pamięci o bohaterach Powstania Wielkopolskiego. Prezes podziękował za zaangażowanie i wieloletnie krzewienie wśród młodzieży etosu Powstańców Wielkopolskich. Na zakończenie swojego wystąpienia odznaczył Medalem „Wierni Tradycji” Barbarę Polega, Józefę Włodarczyk, Jerzego Konwińskiego i Małgorzatę Ślęzak.

W swoim wystąpieniu, wójt Przemysław Majchrzak pogratulował odznaczonym i podziękował za dotychczasowe działania i zaangażowanie w krzewieniu ideałów powstania. Wójt wręczył okolicznościowe grawertony Mirosławowi Łukaszewskiemu i Stowarzyszeniu Historycznemu „Saper Wielkopolski”. Wszyscy zebrani zostali obdarowani przez włodarza Gminy okolicznościowym folderem przedstawiającym tradycje patriotyczne w Gminie Wągrowiec.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wystąpili uczniowie szkoły w Żelicach, którzy przygotowani przez Małgorzatę Ślęzak, przypomnieli historię powstania oraz przedstawili wiersze i pieśni patriotyczne z tego okresu.

Zaproszeni goście i rodziny powstańców mogli kontynuować spotkanie korzystając z gościnności Aliny Kopniewskiej i Stowarzyszenia „Strzecha” w Potulicach, które przygotowało „powstańczy żurek” i przepyszne ciasto. Rozmowy, wspomnienia i plany na przyszłość przeciągnęły się do godzin wieczornych.

Janusz Sieroń

 

Opublikowano: 08 lutego 2019 09:02

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 421

VI Spotkanie Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Potulicach