Gmina graniczy od wschodu z gminą Damasławek, od północy z gminami Budzyń, Margonin i Gołańcz, od zachodu z gminą Rogoźno, od południa z gminami Skoki i Mieścisko.
Sieć drogowa o nawierzchni ulepszonej i dobrych parametrach, daje szansę szybkiego i bezpośredniego dotarcia do każdej miejscowości, zwiększając atrakcyjność gospodarczą gminy. Pozwala na rozwój szerokiej gamy usług dla osób przemieszczających się przez teren gminy. Przez gminę przebiega 186  km dróg gminnych, 112  km  dróg   powiatowych oraz pięć dróg   wojewódzkich o długości 48  km:
nr 192 Gniezno - Chodzież
nr 195 Rogoźno - Wągrowiec
nr 196 Poznań - Wągrowiec
nr 241 Wągrowiec - Kcynia - Nakło
nr 251 Wągrowiec - Damasławek - Żnin,które zapewniają dobre połączenia z  sąsiednimi gminami, miastami powiatowymi czy wojewódzkimi.

 

0705_legowo20jpg [800x533]

 

image001jpg [239x179]

 

Gmina Wągrowiec  to teren o czystym środowisku, bogaty w interesujące rezerwaty  przyrody. Jednym z nich jest leżący około  4 km na zachód od Wągrowca Rezerwat „Dębina”, 31 -  hektarowy kompleks leśny z blisko 300   letnimi dębami. Najokazalszym spośród   nich jest uznany za pomnik przyrody   dąb im. Wojciecha Korfantego   (1873-1939), przywódcy powstań   śląskich. Znajdują się tam również   siedliska rzadko występujących ptaków.         

 

image002jpg [239x179]

                                           

W przybrzeżnych szuwarach Jeziora Łekneńskiego, Bracholińskiego Dużego, Bracholińskiego Małego oraz Rgielskiego znajdują się liczne siedliska ptactwa wodnego i roślinności. Ze względu na   licznie występujące tu gatunki     ptactwa,  przewidywane jest założenie   rezerwatu ornitologicznego Jeziora   Rgielskie. Przedmiotem ochrony w tym   rezerwacie ma być zespół zbiorników   wodnych o różnej wielkości i   troficzności. Akweny te są miejscem   występowania różnorodnej fauny   ptaków wodnych i błotnych. Gnieździ   się  tu ponad 2000 par 42 gatunków   ptaków, m.in. wszystkie krajowe  gatunki  kaczek, perkoz rdzawoszyjny, bąk, żuraw, wąsatka, sowa błotna, bernikla obrożna, łabędź krzykliwy i wiele innych. Oprócz tego stwierdzono tu pierwsze w Polsce, a jednocześnie drugie znane nauce światowej, reliktowe stanowisko pająka Ecta kaestneri.

 

image003jpg [239x179]

Dla ochrony cennych ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, na terenie gminy wyznaczono 20 użytków ekologicznych. Znaczną część gminy Wągrowiec obejmuje Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”, chroniący malowniczy krajobraz dolin rzecznych i licznych jezior.