Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wągrowiec” w tym Część I „Przebudowa drogi w Rąbczynie na działkach nr 441 i 415” Część II „Przebudowa drogi w Rąbczynie na działkach nr 399, 415 i 426” Część III „Przebudowa drogi w Długiej Wsi” Część IV „Przebudowa ulicy Pszennej w Kobylcu”

Opublikowano: 05 maja 2020 15:21

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Ogłoszone

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 298

Załączniki:

01_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf [344.39 KB]

02_siwz.pdf [492.87 KB]

03_zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty.docx [35.54 KB]

04_zalacznik_nr_2a_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy1.docx [34.67 KB]

05_zalacznik_nr_2b_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [22.09 KB]

06_zalacznik_nr_3_do_siwz__doswiadczenie.docx [18.95 KB]

07_zalacznik_nr_4_do_siwz_kadra.docx [18.54 KB]

08_zalacznik_nr_5_do_siwz_podwykonawcy.docx [18.1 KB]

09_zalacznik_nr_6_do_siwz_zobowiazania_innego_podmiotu.doc [30.5 KB]

10_zalacznik_nr_7_do_siwz_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.doc [28 KB]

11_zalacznik_nr_8_do_siwz_projekt_umowy.pdf [246.3 KB]

121_zalacznik_nr_9_do_siwz_czesc_1_projekt_budowlany.7z [11.39 MB]

122_zalacznik_nr_9_do_siwz_czesc_2_projekt_budowlany.7z [8.42 MB]

123_zalacznik_nr_9_do_siwz_czesc_3_projekt_budowlany.7z [7.09 MB]

124_zalacznik_nr_9_do_siwz_czesc_4_projekt_budowlany.7z [6.8 MB]

131_zalacznik_nr_10_do_siwz_czesc_1_sst.pdf [1.15 MB]

132_zalacznik_nr_10_do_siwz_czesc_2_sst.pdf [1.25 MB]

133_zalacznik_nr_10_do_siwz_czesc_3_sst.pdf [436.88 KB]

134_zalacznik_nr_10_do_siwz_czesc_4_sst.pdf [701.44 KB]

141_zalacznik_nr_11_do_siwz_czesc_1_przedmiar_robot.pdf [1.72 MB]

142_zalacznik_nr_11_do_siwz_czesc_2_przedmiar_robot.pdf [918.96 KB]

143_zalacznik_nr_11_do_siwz_czesc_3_przedmiar_robot.pdf [880.69 KB]

144_zalacznik_nr_11_do_siwz_czesc_4_przedmiar_robot.pdf [781.11 KB]

151_zalacznik_nr_12_do_siwz_czesc_1_projekt_stalej_organizacji_ruchu.pdf [2.34 MB]

152_zalacznik_nr_12_do_siwz_czesc_2_projekt_stalej_organizacji_ruchu.7z [2.95 MB]

153_zalacznik_nr_12_do_siwz_czesc_3_projekt_stalej_organizacji_ruchu.7z [2.18 MB]

154_zalacznik_nr_12_do_siwz_czesc_4_projekt_stalej_organizacji_ruchu.7z [2.05 MB]

16_informacja_z_otwarcia.pdf [173.51 KB]