Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Gminy Wągrowiec”

Opublikowano: 04 września 2019 16:39

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Ogłoszone

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 260

Załączniki:

01_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf [6.32 MB]

02_siwz.pdf [9.94 MB]

03_zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty.doc [66 KB]

04_zalacznik_nr_2a_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [25.38 KB]

05_zalacznik_nr_2b_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [21.62 KB]

06_zalacznik_nr_3_do_siwz_wykaz_instalacji.docx [18.3 KB]

07_zalacznik_nr_4_do_siwz_uprawnienia.doc [34 KB]

08_zalacznik_nr_5_do_siwz_doswiadczenie.doc [34.5 KB]

09_zalacznik_nr_6_do_siwz_sprzet.doc [38.5 KB]

10_zalacznik_nr_7_do_siwz_podwykonawcy.doc [32.5 KB]

11_zalacznik_nr_8_do_siwz_zobowiazania_innego_podmiotu.doc [31.5 KB]

12_zalacznik_nr_9_do_siwz_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.doc [29 KB]

13_zalacznik_nr_10_do_siwz_projekt_umowy_zawierajacy_ogolne_warunki_umowy.doc [96 KB]

14_zalacznik_nr_11_do_siwz__szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.doc [174 KB]

15_zalacznik_nr_12_do_siwz_wykaz_nieruchomosci_objetych_przedmiotem_zamowienia.xlsx [52.74 KB]

16_zalacznik_nr_13_do_siwz__wykaz__zabudowy_wielorodzinnej.doc [42.5 KB]

17_zalacznik_nr_14_do_siwz_wykaz_innych_miejsc_zbiorki_selektywnej.doc [63.5 KB]

18_zalacznik_nr_15_do_siwz_wykaz_zbiorki_lekow_baterii_i_akumulatorow.doc [35 KB]

19_mapka_do_zalacznika_nr_16.doc [2.09 MB]

19_mapka_do_zalacznika_nr_16.jpg [473.98 KB]

20_zalacznik_nr_16_od_siwz_wykaz_nieruchomosci_o_utrudionym_dojezdzie.docx [19.75 KB]

21_zalacznik_nr_17_do_siwz_protokol.doc [47.5 KB]

22_zalacznik_nr_18_do_siwz_formularz_ewidencji_odpadow_w_pszok.docx [23.21 KB]

23__zalacznik_nr_19_do_siwz_projekt_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.docx [34.27 KB]

wyjasnienia_do_siwz.pdf [591.09 KB]

informacja_o_ktorej_mowa_w_art_86_ust_5_ustawy_pzp.pdf [301.77 KB]