Ogłoszenie o zamówieniu ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wekowie i Kopasznie", w tym Część I: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Werkowie", Część II ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi w Kopaszynie"

Opublikowano: 21 grudnia 2018 13:45

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Ogłoszone

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 755

Załączniki:

01_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf [10.03 MB]

02_siwz.pdf [13.41 MB]

03_zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty.doc [60 KB]

04_zalacznik_nr_2a_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [28.82 KB]

05_zalacznik_nr_2b_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [19.54 KB]

06_zalacznik_nr_3_do_siwz__doswiadczenie.doc [34.5 KB]

07_zalacznik_nr_4_do_siwz_kadra.doc [34 KB]

08_zalacznik_nr_5_do_siwz_podwykonawcy.doc [33 KB]

09_zalacznik_nr_6_do_siwz_zobowiazania_innego_podmiotu.doc [32 KB]

10_zalacznik_nr_7_do_siwz_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.doc [28.5 KB]

11_zalacznik_nr_8_do_siwz_projekt_umowy.doc [162.5 KB]

12_1__zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_techniczna_czesc_i.zip [5.96 MB]

12_2_zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentajca_techniczna_czesc_ii.zip [5.3 MB]

13_1_zalacznik_nr_10_do_siwz__specyfikacja_techniczna_czesc_i.pdf [18.04 MB]

13_2_zalacznik_nr_10_do_siwz_specyfikacja_techniczna_czesc_ii.zip [19.74 MB]

14_1__zalacznik_nr_11_do_siwz_przedmary_robot__czesc_i.pdf [1.95 MB]

14_2_zalacznik_nr_11_do_siwz_przedmiary_robot__czesc_ii.pdf [1.45 MB]

15_wyjasnienie_nr_1_do_siwz.pdf [2.21 MB]

16_przedmiar_kopaszyn.xlsx [17.99 KB]

17_przedmiar_werkowo.xls [51.5 KB]

18_wyjasnienie_nr_2.pdf [387.17 KB]

19_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf [751.03 KB]

20_zmiana_siwz.pdf [1011.7 KB]

21_wyjasnienie_nr_3.pdf [403.87 KB]

22_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf [941.94 KB]

23_zmiana_siwz.pdf [1.48 MB]

24_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf [1.43 MB]