Ogłoszenie o zamówieniu pn.: ,,Zagospodarowanie terenu w Przysieczynie, Grylewie i Rudniczu", w tym: Część I ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności - OSA w Przysieczynie", Część II ,,Zagospodarowanie terenu przy sali wielofunkcyjnej w Grylewie", Część III ,,Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rudniczu".

Opublikowano: 30 lipca 2018 17:42

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Ogłoszone

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 282

Załączniki:

01_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf [9.42 MB]

02_siwz.pdf [11.91 MB]

03_zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty.doc [60 KB]

04_zalacznik_nr_2a_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [30.72 KB]

05_zalacznik_nr_2b_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [19.55 KB]

06_zalacznik_nr_3_do_siwz__doswiadczenie.doc [35.5 KB]

07_zalacznik_nr_4_do_siwz_kadra.doc [35 KB]

08_zalacznik_nr_5_do_siwz_podwykonawcy.doc [33.5 KB]

09_zalacznik_nr_6_do_siwz_zobowiazania_innego_podmiotu.doc [31.5 KB]

10_zalacznik_nr_7_do_siwz_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.doc [33 KB]

11_zalacznik_nr_8_do_siwz_projekt_umowy.doc [133.5 KB]

12_zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_projektowa.zip [12.4 MB]

131_zalacznik_nr_10_do_siwz_specyfikacje_techniczne_czesc_i__przysieczyn.zip [18.74 MB]

132_zalacznik_nr_10_do_siwz_specyfikacje_techniczne_czesc_ii__grylewo.zip [17 MB]

133_zalacznik_nr_10_do_siwz_specyfikacje_techniczne_czesc_iii__rudnicze.zip [16.84 MB]

14_zalacznik_nr_11_do_siwz_przedmiary_robot.zip [2.46 MB]

15_wyjasnienie_nr_1_do_siwz.pdf [937.88 KB]

16_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf [663.87 KB]

17_zmiana_siwz.pdf [964.33 KB]

18_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf [730.18 KB]