Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 5 600 000 zł w związku z występującym deficytem w budżecie Gminy Wągrowiec na 2018 r.

Opublikowano: 16 kwietnia 2018 13:34

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Ogłoszone

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 239

Załączniki:

informacja_z_otwarcia_ofertkredyt.pdf [711.2 KB]

wyjasnienie_nr_1.pdf [1.15 MB]

wyjasnienie_nr_2.pdf [2.16 MB]

zalaczniki_do_wyjasnienia_nr_2.zip [1.29 MB]

wyjasnienie_nr_3.pdf [2.48 MB]

uzupelnienie__opinia_rio_w_sprawie_mozliwosci_splaty_kredytu.pdf [1.57 MB]

27_ogloszenie__o_zmianie_ogloszenia.pdf [515.59 KB]

28_zmiana_siwz.pdf [590.01 KB]

01_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf [6.64 MB]

02_siwz.pdf [8.16 MB]

03_zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty.docx [25.76 KB]

04_zalacznik_nr_2a_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [19.14 KB]

08_zalacznik_nr_5_sprawozdanie_o_nadwyzce__deficycie_rbnds_iv_kwartal_2017_r.pdf [175.75 KB]

05_zalacznik_nr_2b_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [20.37 KB]

07_zalacznik_nr_4_do_siwz_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.doc [33 KB]

06_zalacznik_nr_3_do_siwz_zobowiazania_innego_podmiotu.doc [36 KB]

09_zalacznik_nr_6_sprawozdanie_o_wydatkach_rb28s_iv_kwartal_2017_r.pdf [1.32 MB]

10_zalacznik_nr_7_sprawozdanie_o_dochodach_rb27s_iv_kwartal_2017_r.pdf [799.74 KB]

11_zalacznik_nr_8_sprawozdanie_o_stanie_zobowiazan_rbz_iv_kwartal_2017_r.pdf [107.19 KB]

12_zalacznik_nr_9_sprawozdanie_uzupelniajace_o_stanie_zobowiazan_rbuz_iv_kwartal_2017_r.pdf [249.7 KB]

13_zalacznik_nr_10_sprawozdanie_o_stanie_naleznosci_rbn_iv_kwartal_2017_r.pdf [262.99 KB]

14_zalacznik_nr_11_opinia_o_projekcie_budzetu_na_2018_rok.pdf [1.03 MB]

15_zalacznik_nr_12_opinia_rio_o_projekcie_wpf_na_lata_20182025.pdf [668.79 KB]

16_zalacznik_nr_13__opinia_o_sprawozdaniu_z_wykbudzetu_za_2016_rok.pdf [1.14 MB]

17_zalacznik_nr_14_uchwala_w_sprawie_zaciagniecia_kredytu.pdf [383.66 KB]

19_zalacznik_nr_16__opinia_rio_o_mozliwosci_sfinansowania_deficytu.pdf [655.28 KB]

19_zalacznik_nr_17_opinia_rio_o_prawidlowosci_kwoty_dlugu.pdf [770.05 KB]

20_zalacznik_nr_18__bilans_laczny_za_2016_r.pdf [262 KB]

21_zalacznik_nr_19__bilans_z_wykonania_budzetu_za_2016_r.pdf [231.74 KB]

22__zalacznik_nr_20__rachunek_zyskow_i_strat_za_2016_r.pdf [231.99 KB]

23_zalacznik_nr_21__zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2016_r.pdf [221.45 KB]

24_zalacznik_nr_22_bilans_z_wykonania_budzetu_za_2017_r.pdf [144.83 KB]

26_zalacznik_nr_24_uchwala_nr_lvii4212018_w_sprawie_zmiany_wpf_na_dzien_28_marca_2018.pdf [10.79 MB]

25_zalacznik_nr_23_uchwala_nr_liv3812017_w_sprawie_wpf_gminy_wagrowiec_na_lata_20182025_2.pdf [10.66 MB]

25_zalacznik_nr_23_zal_1_do_uchwaly_nr_liv3812017_w_sprawie_wpf_gminy_wagrowiec_na_lata_20182025.pdf [2.85 MB]

25_zalacznik_nr_23_zal_2_do_uchwaly_nr_liv3812017_w_sprawie_wpf_gminy_wagrowiec_na_lata_20182025.pdf [1.41 MB]