Ogłoszenie o zamówieniu ,,Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kananlizacyjnej w miejscowości Ochodza, Gmina Wągrowiec", w tym Część I i Część II

Opublikowano: 19 stycznia 2018 15:01

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Ogłoszone

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 480

Załączniki:

01_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf [8.71 MB]

02_siwz.pdf [12.64 MB]

03_zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty.doc [60 KB]

04_zalacznik_nr_2a_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [29.96 KB]

05_zalacznik_nr_2b_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [21.31 KB]

06_zalacznik_nr_3_do_siwz__doswiadczenie.doc [35 KB]

07_zalacznik_nr_4_do_siwz_kadra.doc [37.5 KB]

08_zalacznik_nr_5_do_siwz_podwykonawcy.doc [32.5 KB]

09_zalacznik_nr_6_do_siwz_zobowiazania_innego_podmiotu.doc [31.5 KB]

10_zalacznik_nr_7_do_siwz_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.doc [28.5 KB]

11_zalacznik_nr_8_do_siwz_projekt_umowy.doc [154 KB]

121_zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_techniczna.zip [16.63 MB]

12_2_zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_techniczna.zip [20.55 MB]

12_3_zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_techniczna.zip [6.3 MB]

12_4_zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_techniczna.zip [4.57 MB]

12_5_zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_techniczna.zip [9.75 MB]

12_6_zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_techniczna.zip [20.19 MB]

12_7_zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_tchniczna.zip [4.89 MB]

13_zalacznik_nr_10_do_siwz_specyfikacje_techniczne.zip [26.1 MB]

14_zalacznik_nr_11_do_siwz_przedmiary_robot.zip [14.65 MB]

15_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf [870.75 KB]

16_zmiana_siwz.pdf [1.12 MB]

17_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf [712.92 KB]