Informacja Wójta Gminy Wągowiec dotycząca strat w gospodarstwach spodowanych suszą

Wójt Gminy Wągrowiec informuje, że na dzień 30.08.2019 r. liczba poszkodowanych z powodu suszy gospodarstw rolnych (dot. osób fizycznych i prawnych) wynosi 1407. Całkowita powierzchnia upraw dotkniętych klęską wynosi 23.580,733  ha użytków rolnych. Gminna Komisja Szacowania Strat potwierdziła, że Powierzchnia gruntów, na których szkody wynosiły co najmniej 70% objęła 2.815,16 ha. Szacunkowa wartość strat wyliczona przez komisję zgodnie z zasadami obliczania straty wyrażonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów wynosi 36.547.696,73 zł. Nie wszystkie gospodarstwa wg tej metody poniosły 30% stratę – wpływ na to ma głównie posiadanie inwentarza.

Do urzędu Gminy Wągrowiec wpłynęło 751 wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą. Działając zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego komisja w pierwszej kolejności przekazała 318 protokołów z gospodarstw, w których całkowita strata wyniosła powyżej 30%. Pozostałe protokoły są przygotowywane i wysyłane sukcesywnie. 49 protokołów przekazano do innych gmin celem sporządzenia protokołu zbiorczego.

Ilość gospodarstw dotkniętych klęską suszy w poszczególnych miejscowościach: Bartodzieje (15), Bracholin (3), Brzeźno Stare (27), Bukowiec (7), Czekanowo (9), Długa Wieś (11), Grylewo (27), Kaliska (7), Kaliszany (36), Kamienica (15), Kiedrowo (20), Kobylec (7), Kołybiec (6), Koninek (18), Kopaszyn (17), Krosno (7), Ludwikowo (9), Łaziska (39), Łekno (25), Łęgowo (9), Łukowo (32), Nowe (2), Ochodza (31), Oporzyn (19), Pawłowo Żońskie (32), Potulice (11), Przysieczyn (6), Przysieka (9), Rąbczyn (49), Rgielsko (26), Runowo (28), Rudnicze (28), Sarbka (8), Siedleczko (16), Sienno (15), Tarnowo Pałuckie (8), Toniszewo (19), Werkowo (36), Wiatrowiec (13), Wiatrowo (8), Wiśniewo (7), Żelice (34).

Opublikowano: 09 września 2019 08:27

Kategoria: Komunikaty dla rolników

Wyświetleń: 204