Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej zapisami od 1 lipca 2013r. w gminach zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. W nowym systemie każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, będzie wnosił do Gminy opłatę, która zastąpi dotychczasowe rozliczenia z firmami wywozowym, natomiast odbiór odpadów komunalnych na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady będzie odbywać się jak dotychczas na podstawie umów indywidualnych zawartych pomiędzy właścicielem, a przedsiębiorcą oferującym takie usługi.
 

 

Informujemy, że Gmina Wągrowiec w dniu 14 października 2019 roku podpisała umowę na

„Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji,

papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odbiór i zagospodarowanie   pozostałych odpadów komunalnych

zbieranych selektywnie z terenu Gminy Wągrowiec”

z wykonawcą tj. firmą REMONDIS Sanitech Poznań

Spółka z o.o.

Oddział Wągrowiec

62-100 Wągrowiec

ul. Skocka 13a

wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

Wyżej wymieniona firma będzie świadczyć usługę odbioru odpadów komunalnych do 31 grudnia 2020 r.

 

Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi

 

deklaracja.jpg  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (*.pdf)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (*.doc)

 

harmonogram.jpg


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020


 

  pieniadze.jpgOpłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pszok.jpgPunkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

segregacja.jpgSposób segregacji odpadów komunalnych

uchwac582y.jpgUchwały Rady Gminy Wągrowiec                        

 odpady_roln.jpg

 

 Spis firm odbierających odpady pochodzenia rolniczego

Opublikowano: 06 marca 2013 14:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 7761

Zdjęcia:

Załączniki:

deklaracja_rok_2020.doc [119 KB]

deklaracja_rok_2020.pdf [693.23 KB]