Rodzina 500 plus

 (link otworzy duże zdjęcie)
Urząd Gminy w Wągrowcu przypomina, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Zatem, by pobierać lub uzyskać świadczenie od października 2017 r. trzeba złożyć nowy wniosek. Najlepiej w sierpniu, by pieniądze uzyskać do 30 października. Osoby, które wnioski złożą we wrześniu lub w październiku muszą liczyć się z wypłatą w listopadzie (z wyrównaniem za październik)

Założenia programu póki co pozostają bez zmian. Świadczenie nadal będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:

- oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
- w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
- w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

organy właściwe do weryfikacji wniosków, jeżeli będą miały wątpliwości co do złożonych dokumentów mogą przeprowadzić wywiad.

W przypadku pytań, informacji chętnie udzielą merytoryczni pracownicy Urzędu: pok. 109, tel. 67 26 80 818.

Informacje dotyczące programu Rodzina 500+ znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Od 1 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Wągrowiec można złożyć wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres 2017/2018.
Wzory formularzy w załącznikach.

 

Opublikowano: 21 marca 2016 13:30

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 7108

Załączniki:

wzor_wniosku_o_swiadczenie_wychowawcze_na_pierwsze_dziecko.pdf [5.8 MB]

wzor_wniosku_o_swiadczenie_wychowqwcze_na_kolejne_dziecko.pdf [3.85 MB]

wzor_wniosku_o_ustalenie_prawa_do_specjalnego_zasilku_opiekunczego.pdf [6.97 MB]

wzor_wniosku_o_ustalenie_prawa_do_zasilku_rodzinnego_oraz_dodatkow_do_zasilku_rodzinnego.pdf [12.4 MB]

wzor_wniosku_o_ustalenie_prawa_do_swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego.pdf [7.96 MB]