Aktualizacja Lokalnej Strategii LGR „7 Ryb”

logotyp (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka (LGR) „7 Ryb” udostępnia Członkom LGR „7 Ryb” oraz lokalnej społeczności, w tym grupie defaworyzowanej do konsultacji: projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do załączonych dokumentów tj. aktualizacji LSR w terminie do 27 listopada  br. Uwagi można składać na dołączonym formularzu - Karta Uwag, drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”: stowarzyszenie7ryb@wp.pl, biuro@7ryb.pl.

Aktualizacja LSR jest konieczna w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi m.in. realizacji projektów grantowych, procedury aktualizacji LSR.

Ponadto prosimy o wypełnienie internetowej ankiety na temat zaproponowanej aktualizacji LSR, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada br.

Wszystkie zgłaszane uwagi po zakończeniu etapu konsultacji będą analizowane przez  Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

loga_5.png

Opublikowano: 20 listopada 2020 17:27

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 40

Zdjęcia: