Informacja Wójta Gminy Wągrowiec w sprawie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy Wągrowiec

zima (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Wągrowiec
informuje o zimowym utrzymaniu dróg
w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy Wągrowiec

Celem sprawnego zgłaszania właściwym służbom – zarządcom dróg, problemów z przejezdnością (śliskością) dróg w okresie zimowym, poniżej podaje się do publicznej wiadomości telefony dyżurne.

Jednocześnie prosi się wszystkich mieszkańców, by sprawy dotyczące przejezdności dróg powiatowych i wojewódzkich były zgłaszane bezpośrednio do tych służb.

 

Zarządcy odpowiedzialni za utrzymanie dróg:

1)    wojewódzkich:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Gnieźnieńska 53, Wągrowiec

tel. 67 26 27 935  odwagrowiec@wzdw.pl

tel. 533 915 658 dyżurka

 2)    powiatowych:

 Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Gnieźnieńska, Wągrowiec

tel. 67 26 85 480

tel. kom. 604 438 431

tel. kom. 725 079 334

3)    gminnych:

utrudnienia na drogach gminnych prosimy zgłaszać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Urząd Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22, Wągrowiec

tel. 67 26 80 800

tel. 67 26 80 804

 po godzinie 15:30 oraz w dni wolne zgłoszenia prosimy kierować do sołtysów wsi lub na numer telefonu służbowego

tel. kom. 609 099 860

tel. kom. 605 610 795

W przypadku wystąpienia znacznego pogorszenia warunków atmosferycznych w Urzędzie Gminy Wągrowiec uruchomiony zostanie całodobowy dyżur.

Opublikowano: 28 października 2020 19:17

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 14