Gmina Wągrowiec przystąpiła do programu rządowego „Wspieraj Seniora”

senior (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 27 października br. Gmina Wągrowiec podpisała oświadczenie o przystąpieniu do realizacji rządowego programu "Wspieraj Seniora", realizowanego od 20 października do 31 grudnia 2020 roku. Całkowite środki na realizację zadania dla Gminy Wągrowiec przewidziane zostały w wysokości 26 368,12 zł, z tego kwota dotacji z budżetu państwa 21 094,50 zł oraz środki własne Gminy Wągrowiec 5 273,62 zł i obejmują wydatki wyłącznie w zakresie pokrycia kosztów dostarczania (dowozu) produktów żywnościowych i środków higieny osobistej seniorom po 70 roku życia.

Cel programu:

* zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

*osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

*  w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Jak skorzystać z programu „Wspieraj Seniora” w gminie

* Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię numer telefonu 22 505 11 11

* Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej,

* Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Seniorzy Gminy Wągrowiec mogą bezpośrednio zgłaszać potrzebę dostarczenia artykułów żywnościowych, środków higieny osobistej do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu dzwoniąc pod numery telefonów:

500 605 242, 500 606 396, 500 605 743, 500 604 815, 500 606 656 lub do Urzędu Gminy wWągrowcu pod numer telefonu 67 26 80 800

Osoby i podmioty, które chcą pomagać seniorom mogą zgłosić się jako wolontariusze poprzez stronę internetową: www.wspierajseniora.pl lub do Urzędu Gminy w Wągrowcu tel. 67 26 80 800 lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu tel. 67 21 69 251

Opublikowano: 31 października 2020 07:50

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 218

Zdjęcia: