Trwają prace związane z przebudową dróg na terenie Gminy Wągrowiec

Długa Wieś (link otworzy duże zdjęcie)

Aktualnie trwają prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Długa Wieś i Rąbczyn.

received_2774812842839427jpeg.jpg

W ramach zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej w Długiej Wsi przewiduje się wykonanie odcinka drogi gminnej o długości 0,212 km i szerokości 5,0 m wraz z zatokami parkingowymi, zjazdami i wlotem skrzyżowania. Zakres robót obejmować będzie korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej typu Behaton ECO 8 cm z wypełnieniem szczelin grysem na podsypce piaskowej. Wykonawcą robót jest firma Kowalski Budownictwo Sp z o.o. z siedzibą w Żninie.

img_20201019_114115.jpg

received_361952011675049jpeg.jpg

Przebudowa związana z drogą w miejscowości Rąbczyn zlokalizowaną na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 441 i 415 dotyczy przebudowy gruntowego odcinka o długości ok. 630. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości od 5,0m do 6,5m wraz z zjazdami. Roboty przy realizacji niniejszej inwestycji polegać będą na wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz ułożeniu warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Część prac związanych z wykonaniem podbudowy Gmina Wągrowiec zrealizowała w ubiegłym roku. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Olszy.

Opublikowano: 23 października 2020 14:34

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 59

Zdjęcia: