Ogłoszenie konsultacji

Komunikat (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Wągrowiec informuje, iż zgodnie z art. 19a. ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego oraz Uchwały Nr XV/129/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, w dniu 12 października 2020 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Historycznego „SAPER WIELKOPOLSKI” – stowarzyszenie zwykłe na realizację zadania publicznego z zakresu: działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną oraz międzykulturową w Gminie w celu promocji regionu, pn.: „Mundur dla Powstańca”. Wójt Gminy Wągrowiec zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące ww. oferty należy składać do dnia 23.10.2020r.

Opublikowano: 15 października 2020 15:30

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 40

Załączniki:

Oferta [1.34 MB]