Trwa akcja usuwania odpadów zawierających azbest!

azbest (link otworzy duże zdjęcie)

Od lipca 2020 roku rozpoczęła się akcja usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wągrowiec. Wykonawcą usługi jest firma ECO-POL Sp. z o.o. z Pruszcza. Program ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

W latach 2015-2019 w ramach programu odebrano i przekazano do utylizacji 437,883 Mg wyrobów zawierających azbest, najczęściej starego pokrycia dachowego- eternitu, pochodzącego z 161 nieruchomości.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wągrowiec kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wągrowiec o pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wągrowiec. W ramach  dofinansowania Gmina Wągrowiec pokrywa koszt transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest do wysokości 2 500,00 zł. Koszt demontażu i przygotowania do transportu pokrywa właściciel nieruchomości. Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek, który jest dostępny  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wągrowiec pod adresem https://bip.gminawagrowiec.pl/sprawy/2846/dofinansowanie_kosztow_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_na_ lub pobrać go bezpośrednio  w siedzibie Urzędu Gminy ul. Cysterska 22 w Wągrowcu. Wnioski złożone w roku bieżącym realizowane będą w roku kolejnym.

W roku 2020 planowany jest odbiór wyrobów zawierających azbest z 44 nieruchomości, szacowany koszt tegorocznej pomocy wynosi 46 628,40 zł.  Odbiór wyrobów zawierających azbest w tym roku przeprowadzany będzie do 20 listopada.

Opublikowano: 11 września 2020 10:44

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 34