UWAGA! Komunikat Wójta Gminy Wągrowiec dotyczący ograniczeń w obsłudze interesantów

 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, informuję o konieczności wprowadzenia od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. następujących ograniczeń w obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy Wągrowiec oraz  w jednostkach organizacyjnych podległych Wójtowi, w tym w szkołach:

1) wszelkie  sprawy należy załatwiać poprzez  kontakt telefoniczny, za pomocą korespondencji e-mail, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, platformy komunikacyjnej lub też za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

2) zakazuje się całkowicie dostępu do wszystkich biur,

3) dokumenty dostarczane do Urzędu Gminy należ zapakować w kopertę  udostępnioną przez Urząd i wrzucić do urny przy wejściu na hol Urzędu. Dokumenty winny być zaopatrzone w adres, telefon lub e-mail, aby umożliwić kontakt  i załatwienie sprawy,

4) płatności należy dokonywać za pomocą systemów bankowych na numer konta: PKO Bank Polski S.A. Nr 28 1020 4027 0000 1302 1214 1075,

5) w sprawach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem, obsługa  będzie odbywała się z zachowaniem nakazanych procedur bezpieczeństwa tj. nastąpi  w holu Urzędu poprzez śluzę z  systemem przywoławczym.

Seniorzy z terenu Gminy Wągrowiec wymagający wsparcia proszeni są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem telefonu:  67 21 69 251.

Przypominam o obowiązku zachowania szczególnej higieny i bezwzględnego przestrzegania wszystkich zakazów i nakazów wynikających z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego. Po raz kolejny apeluję  o nie popadanie w panikę, ale również nie lekceważenie zagrożenia. Wprowadzane ograniczenia  mają na celu  tylko i wyłącznie  nasze wspólne bezpieczeństwo, a od odpowiedzialnej postawy każdego z nas zależy zdrowie całej społeczności.

O dalszych krokach  będę informował Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych oraz systemu multisms.

                                                                                                         Wójt Gminy Wągrowiec

                                                                                                       inż. Przemysław Majchrzak

Urząd Gminy Wągrowiec:

Tel. 67 26 80 800, fax 67 26 80 803

e-mail: wagrow@wokiss.pl

elektroniczna skrzynka podawcza:

http://bip.gminawagrowiec.pl/cms/9493/elektroniczna_skrzynka_podawcza

platforma komunikacyjna: eurzad.gminawagrowiec.pl

biuletyn informacji publicznej: www. bip.gminawagrowiec.pl

strona internetowa: www.gminawagrowiec.pl


Stanowisko

Numer telefonu

e-mail

Wójt Gminy Wągrowiec

67 26 80 800

wagrow@wokiss.pl

Sekretarz Gminy

67 26 80 813

sekretarz@wagrowiec.wlkp.pl

Skarbnik Gminy

67 26 80 817

skarbnik@wagrowiec.wlkp.pl

Referat Organizacyjny

ds. organizacji i kadr

Kierownik Referatu

67 26 80 805

kadry@wagrowiec.wlkp.pl

 

ds. obsługi sekretariatu

67 26 80 800

wagrow@wokiss.pl

ds. obsługi biura podawczego

67 26 80 827

biuropodawcze@gminawagrowiec.pl

 

ds. promocji, turystyki i współpracy z zagranicą

67 26 80 815

promocja@wagrowiec.wlkp.pl

 

Referat Obywatelski i Spraw Społecznych

ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

67 26 80 828

dowody@wagrowiec.wlkp.pl

 

ds. wojskowych, obrony cywilnej, ewidencji ludności i działalności gospodarczej

67 26 80 828

mdowody@wagrowiec.wlkp.pl

 

 

ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego

67 26 80 818

swiadczenia@wagrowiec.wlkp.pl

 

 

ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych

67 26 80 821

rada@wagrowiec.wlkp.pl

 

ds. obsługi informatycznej

67 26 80 821

informatyk@gminawagrowiec.pl

Referat Finansowy

ds. księgowości budżetowej

67 26 80 824

jfinanse@wagrowiec.wlkp.pl

ds. wymiaru podatku i opłat

67 26 80 826

podatki_wym@wagrowiec.wlkp.pl

ds. księgowości podatkowej

67 26 80 808

inkaso@wagrowiec.wlkp.pl

ds. obsługi kasowej, ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

67 26 80 816

kasa@wagrowiec.wlkp.pl

 

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

ds.  utrzymania i eksploatacji dróg Kierownik Referatu

67 26 80 820

adrogi@gminawagrowiec.pl

 

ds. inwestycji

67 26 80 806

inwestycje.rybak@wagrowiec.wlkp.pl

ds. inwestycji

67 26 80 804

inwestycje.rymarczyk@gminawagrowiec.pl

ds. planowania i inwestycji drogowych

67 26 80 804

drogi@wagrowiec.wlkp.pl

 

ds. planowania przestrzennego

67 26 80 825

planowanie@wagrowiec.wlkp.pl

 

ds. budownictwa

67 26 80 825

budownictwo@wagrowiec.wlkp.pl

ds. infrastruktury komunalnej i energetyki

67 26 80 825

infrastruktura@wagrowiec.wlkp.pl

 

ds. funduszy zewnętrznych

67 26 80 806

fundusze@wagrowiec.wlkp.pl

Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

ds. gospodarki gruntami, lokalami  i mienia komunalnego
p.o. Kierownika Referatu

67 26 80 801

mienie@wagrowiec.wlkp.pl

 

ds. gospodarki gruntami i mienia komunalnego

67 26 80 801

grunty2@wagrowiec.wlkp.pl

 

ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami

67 26 80 801

odpady@wagrowiec.wlkp.pl

 

ds. gospodarki odpadami

67 26 80 809

odpady2@wagrowiec.wlkp.pl

ds. ochrony środowiska

67 26 80 801

srodowisko@wagrowiec.wlkp.pl

ds. ochrony zwierząt i utrzymania zieleni

67 26 80 809

rolnictwo@wagrowiec.wlkp.pl

 

Referat Oświaty

ds. oświaty
Kierownik Referatu

67 26  80 814

oswiata@wagrowiec.wlkp.pl

 

ds. księgowości budżetowej

67 26 21 213

oswiataks@wagrowiec.wlkp.pl

ds. kadrowo-płacowych

67 26 21 213

oswiataks@wagrowiec.wlkp.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Tel. 67 21 69 251

e-mail: kierownikgops@wagrowiec.wlkp.pl

biuletyn informacji publicznej: www.gopswagrowiec.bip.net.pl

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu:

Tel: 67 26 21 462

e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl

biuletyn informacji publicznej: http://www.gzgkimwagrowiec.pl/bip/

strona internetowa: www.gzgkimwagrowiec.pl

 

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie

Tel. 67 26 16 011

e-mail: goklekno5@wp.pl

strona internetowa:  www.gokwagrowiec.pl

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tel. 67 26 80 807

e-mail: gkpirpa@wagrowiec.wlkp.pl

Opublikowano: 16 marca 2020 16:48

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1919