XXIV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Konkurs (link otworzy duże zdjęcie)

5 marca 2020r. w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Łeknie odbył się etap powiatowy XXIV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. W konkursie uczestniczyło 61 uczniów z 8 szkół podstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego przygotowanych przez 17 nauczycieli. Do reprezentujących podstawówkę w Łeknie dołączyli uczniowie z Gołańczy, Damasławka, Skoków, Mieściska, Morakowa, Sienna, Wągrowca.

Na uroczyste rozpoczęcie konkursu  przybyli  Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krystyna Urbańska, radny Rady Gminy Wągrowiec Piotr Zawadzki, Kierownik Referatu  Oświaty - Dorota Chojnacka-Szymczak, sołtys wsi Łekno - Małgorzata Wiśniewska oraz przewodnicząca Rady Rodziców przy szkole w Łeknie - Maria Lisiecka.

W pięknie udekorowanej sali gości powitał dyrektor Szkoły Podstawowej w Łeknie Jacek Brzostowski, a następnie głos zabrali Starosta Tomasz Kranc i Kierownik referatu Oświaty Dorota Chojnacka -Szymczak. Następnie Pan Dyrektor wraz z Panem Wójtem i Panem Starostą wręczyli nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu podziękowania i upominki ufundowane przez Urząd Gminy w Wągrowcu i Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Na tym zakończyła się część oficjalna. Po pożegnaniu gości uczestnicy konkursu zajęli wyznaczone miejsca, gdzie czekały na nich  dyplomy i upominki. Następnie po czynnościach organizacyjnych rozdano testy odpowiednie do poziomu klas IV, V, VI, VII i  VIII. Zadania testowe obejmowały zagadnienia zawarte w programie „Wielkopolska moja mała ojczyzna”. Sprawdzały także znajomość miejsc upamiętniających wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim i przebiegiem samego powstania, a także umiejętność posługiwania się wybranym słownictwem z gwary wielkopolskiej.

Po 45 minutach uczniowie zakończyli rozwiązywanie zadań testowych i mogli wrócić do domów, a do pracy przystąpiła komisja konkursowa pod kierunkiem pani Beaty Górnej w składzie: Magdalena Brząkała, Krystyna Brzostowska, Agnieszka Dzierzgowska, Agnieszka Grajek, Mirela Stachowiak, Wioleta Szafran.

Oficjalne wyniki konkursu będą dostępne już za tydzień na stronie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Organizatorzy konkursu dziękują Panu Wójtowi Przemysławowi Majchrzakowi, Panu Staroście Tomaszowi Krancowi, Radzie Rodziców przy szkole w Łeknie za przekazane upominki i środki finansowe, które umożliwiły organizację etapu powiatowego XXIV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. (BG)

Opublikowano: 06 marca 2020 10:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 297

Zdjęcia: