Zakończono realizację zadania „Budowa targowiska w miejscowości Łekno, Gmina Wągrowiec”

Targowisko w Łeknie. Plac targowy z drewnianymi wiatami. (link otworzy duże zdjęcie)

logotypy.jpg

Projekt pn.: „Budowa targowiska w miejscowości Łekno, Gmina Wągrowiec”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie, dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie umowy Nr 00009-65171-UM1500007/17 z 3.11.2017 r.

 

W ramach projektu wykonano zagospodarowanie terenu, w tym:

- część handlową (w tym częściowo zadaszoną),

- budynek administracyjno – sanitarny,

- ciągi pieszo – jezdne,

- miejsca postojowe,

- zieleń urządzoną,

- elementy małej architektury,

- oświetlenie terenu,

- odwodnienia terenu,

- przyłącza do sieci elektrycznej,

- przyłącza kanalizacji (zbiornik na ścieki),

- instalację fotowoltaiczną.

Wartość inwestycji wyniosła 1 623 600,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 966 948,00 zł. W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: Poprawa konkurencyjności producentów rolnych oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży produktów rolnych poprzez budowę targowiska w miejscowości Łekno, Gmina Wągrowiec. Zadanie zrealizowane zostało w lipcu 2019 roku.

Inwestycję zrealizowała Firma Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński z siedzibą w Wągrowcu. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Łekno położone jest przy dawnym średniowiecznym szlaku handlowym wiodącym z Gniezna przez Łekno, Nakło na Pomorze. Wybudowane targowisko „Mój Rynek” znajduje się w obszarze historycznego układu urbanistycznego w pobliżu tzw. „Koziego Rynku”, kościoła oraz jeziora i wpisuje się w skupioną zabudowę mieszkaniową i dogodny układ komunikacyjny.

Wybudowanie targowiska w Łeknie, przyczyniło się do przestrzennego zagospodarowania miejscowości  z zachowaniem jej tradycyjnych funkcji i charakteru. Przedsięwzięcie to uporządkowało ład przestrzenny Łekna, jednocześnie podkreślając jej historyczny charakter oraz funkcjonalność.

Opublikowano: 11 września 2019 09:41

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 175

Zdjęcia: