Lato w Kamienicy

 (link otworzy duże zdjęcie)

logotypy.jpg

Modernizacja nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica, Gmina Wągrowiec

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

 

W dniu 26 lutego 2018 r. Wójt Gminy Wągrowiec - Pan Przemysław Majchrzak, podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica, Gmina Wągrowiec”. Celem operacji jest rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Kamienica poprzez modernizację nabrzeża Jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica, Gmina Wągrowiec. Wskaźniki realizacji celu operacji:

  • Liczba nowych, wyremontowanych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

  • Liczba utworzonych miejsc pracy.

W dniu 05 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Wągrowiec - Pan Przemysław Majchrzak, podpisał umowy z Wykonawcami projektu pn.: ,,Modernizacja nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica, Gmina Wągrowiec”. Wykonawcy wyłonieni zostali w drodze przetargu nieograniczonego, w ramach którego wyodrębniono dwie części: Część I ,,Wykonanie nawierzchni molo oraz zejścia do wody z desek kompozytowych”, Część II ,,Budowa placów zabaw wraz z elementami małej architektury oraz budowa boiska do siatkówki wraz z wyposażeniem”.

Zakres realizacji projektu:

Część I ,,Wykonanie nawierzchni molo oraz zejścia do wody z desek kompozytowych”, na podstawie złożonej oferty przetargowej powierzone zostało firmie GRINGO Jarosław Mikołajczak, ul. Lipowa 29A, 62 – 100 Wągrowiec.

Inwestycja polegała na wykonaniu molo z desek kompozytowych na legarach oraz fundamencie żelbetowym oraz wykonaniu zejścia do wody z desek kompozytowych na legarach oraz fundamencie żelbetowym.

Wartość Części: 183 481,47 zł,

Realizację zadania zakończono 08.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część II ,,Budowa placów zabaw wraz z elementami małej architektury oraz budowa boiska do siatkówki wraz z wyposażeniem”, na podstawie złożonej oferty przetargowej powierzone zostało Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: KNUZEN Zenon Przybylski Gorzewo 2G, 62-291 Gołaszewo, Partnerzy Konsorcjum: Concept Trade Biuro Handlowo-Usługowe Rafał Miszczak ul. Szkółkarska 98, 62-002 Suchy Las oraz P.H.U. Usługi Koparkoładowarki Instalacje WOD-KAN Waldemar Tański, ul. Pokoju 1, 62-290 Mieścisko.

Inwestycja polegała na: budowie placu zabaw, na którym zlokalizowana została tyrolka, zestaw do przeskoków, karuzela słupowa, poręcz gimnastyczna, zestaw do podciągania, skałka wspinaczkowa, piramida wspinaczkowa (linarium), zestaw zabawowy dla maluchów, bujaki (2 szt.). Inwestycja polegała również na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z piasku wraz z montażem obrzeży gumowych, dostawie i montażu wież ratowniczych (2 szt.), budowie boiska do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem.

Wartość Części: 407 318,37 zł

Realizację zadania zakończono 08.2018 r.

Łączna wartość projektu: 590 799,84 zł, z tego 300 000 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Dodatkowo wykonano monitoring i ogrodzenie.

Opublikowano: 19 sierpnia 2019 21:08

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 437

Zdjęcia: