Informacja dla Jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dostojni Jubilaci

Serdecznie zachęcam wszystkie pary małżeńskie, mające miejsce zameldowania na terenie Gminy Wągrowiec, które w 2020 roku będą obchodziły Jubileusz Złotych Godów – 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz te, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, (a nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie), do składania wniosków o przyznanie powyższych odznaczeń.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wągrowcu. Zgłoszenia jubilatów należy dokonywać osobiście lub w przypadku niemożności przez osoby bliskie.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, co niewątpliwie dodaje wyjątkowości tegoż odznaczenia. Wniosek do Prezydenta RP składany jest przez Wojewodę, który wcześniej uzyskuje do tego niezbędne dane z Urzędu Stanu Cywilnego.
Aktu dekoracji Medali dokonuje Wójt Gminy Wągrowiec, podczas specjalnej, bardzo wyjątkowej uroczystości, przygotowanej dla wszystkich Jubilatów, którzy wraz z rodzinami uczestniczą w tym podniosłym akcie. Akty dekoracji odbywają się grupowo, dwa raz do roku.
Szanowni Państwo, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowią szczególne wyrazy uznania za trwałość więzi małżeńskich osób, które przeżyły wspólnie 50 lat.
Jeszcze raz zachęcam Państwa do składania wniosków o medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.
                                                                                                                                Wójt Gminy Wągrowiec
                                                                                                                               /-/ Przemysław Majchrzak

medal.jpg

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE W ZAKRESIE NADANIA MEDALI
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

MIEJSCE W KTÓRYM NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 4, ul. Kościuszki 17, nr tel.: 67 26-21-506

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia Małżeństwa Jubilatów oraz numerami PESEL

KTO MOŻE ZOŻYĆ WNIOSEK

- Jubilaci

- bliscy Jubilatów

OPŁATY

nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi RP.

Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list Gratulacyjny od Prezydenta RP, w terminie (średnio) około ośmiu miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opublikowano: 31 grudnia 2020 07:17

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2531

Zdjęcia:

Załączniki:

Wniosek [221.19 KB]

wniosek [94.1 KB]