Komunikat dotyczący szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy rolniczej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Wągrowiec informuje, że w związku z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach o zagrożeniu suszą na terenie Gminy Wągrowiec, poszkodowani rolnicy mogą wystąpić z wnioskiem do Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, powołanej przez Wojewodę Wielkopolskiego zarządzeniem nr 263/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. z późn. zmianami o szacowanie strat w uprawach polowych. 

Druki zgłoszenia szkód dostępne są na stronie internetowej www.gminawagrowiec.pl w zakładce „rolnictwo” u sołtysa lub oraz w Urzędzie Gminy – pok. 102.

 UWAGA! Do zgłoszenia należy dołączyć wniosek o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych na 2019 r.    

 

Opublikowano: 02 lipca 2019 13:32

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1307

Załączniki:

zgloszenie_strat__susza.docx [32.84 KB]

informacja_o_prywatnosci.pdf [48.64 KB]