Informacja o postępowaniach rekrutacyjnych na rok szkolny 2019/2020

Wójt Gminy informuje, że Zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. zostały określone terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wągrowiec na rok szkolny 2019/2020. 

W postępowaniach obowiązują kryteria określone Uchwałą Nr XXXVIII/280/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wągrowiec oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Jednocześnie Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Wągrowiec określone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas i w Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wągrowiec, na rok szkolny 2019/2020. Kryteria obowiązujące podczas postępowania rekrutacyjnego określone są uchwałą NR XXXVIII/281/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wągrowiec oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opublikowano: 31 stycznia 2019 15:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 157