Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

1 października 2018 r. rozpoczął się kolejny okres, na który przyznawane jest świadczenie wychowawcze
z rządowego programu „Rodzina 500+” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wrzesień był ostatnim miesiącem,
w którym wypłacone zostało świadczenie wychowawcze na podstawie dotychczas złożonych wniosków.

Październik to ostatni miesiąc, w którym wypłacane są zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na podstawie dotychczas złożonych wniosków. Natomiast od 1 listopada 2018 r. rozpocznie się kolejny okres, na który przyznawane są świadczenia rodzinne tj. zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy.

W okresie od 1 lipca 2018 r. nabór nowych wniosków dotyczył wniosków o świadczenie wychowawcze, wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia DOBRY START - 300+.

 

Mieszkańcy Gminy Wągrowiec w tut. Urzędzie złożyli następującą ilość wniosków:

 

MIESIĄC

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE

500+OKRES ŚWIADCZENIOWY

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

ŚWIADCZENIA RODZINNE

OKRES ZASIŁKOWY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

OKRES ŚWIADCZENIOWY

LICZBA WYDANYCH DECYZJI I INFORMACJI

2017/2018

2018/2019

2017/2018

2018/2019

2017/2018

2018/2019

Lipiec

448

18

79

397

31

-

2

-

403

Sierpień

2139

12

769

829

39

435

3

52

1104

Wrzesień

305

7

124

58

19

80

3

16

500

Październik

101

-

59

10

21

27

-

4

609

RAZEM

2993

37

1031

1294

110

542

8

72

2616

 


Wypłata świadczenia odbywa się następująco:

 

1) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

 

2) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

3) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 

4) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. 5) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

6) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 

7) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 

8) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.  

 

Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby proces wydawania decyzji administracyjnych oraz wypłat należnych świadczeń przebiegał sprawnie i bez zbędnej zwłoki.

Opublikowano: 18 listopada 2018 18:47

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1105